JEDNODUCHÝ CRM SYSTÉM PRE SPRÁVU FIREMNÝCH KONTAKTOV, OBCHODNÝCH PRÍPADOV A RIADENIE KOMUNIKÁCIE SO ZÁKAZNIKOM

charakteristika produktu

Prečo je tento jednoduchý CRM systém unikátny ? Poskytuje jednoduché nástroje pre ...

Firemné kontakty

Správa firiem a kontaktov, usporiadaných podľa krajín, regiónov, špecializácii, príp. ich označenie kľúčovými výrazmi, tag-mi, podľa dôležitosti kontaktu pre biznis. Prepracovaný systém vyhľadávania údajov.

Obchodné prípady

Jednoduché a prehľadné zobrazenie obchodných prípadov podľa riešiteľa, riadenie stavov obchodu od prvého kontaktu cez ponukovanie produktov a služieb až po úspešné ukončenie obchodu so zákazníkom.

Riadenie komunikácie

Príprava a posielanie korešpondencie, ponúk, zaznamenávanie udalostí o telefónnych hovoroch, obchodných stretnutiach, príp. uchovávanie dôležitých artefaktov k firme alebo obchodnému prípadu.

+ správa oprávnení

Kontrolovaný prístup k nástrojom aplikácie umožňuje systém pre správu oprávnení – rolí a definovanie zakázaných krajín. Nastavenie vzťahu obchodník – asistentka zvyšuje efektivitu práce formou tímovú spoluprácu.

O nástrojoch

Všetko, čo potrebujete k práci sú dobre organizované informácie

Vyhľadávanie

 • komfortné a intuitívne nástroje pre získanie potrebných údajov
 • rýchle vyhľadávanie použitím jednoduchých kritérii
 • fulltextové prehľadávanie kontextu, hľadanie fráz kdekoľvek v obsahu

Obchodné prípady

 • obchodné príležitosti či realizované obchody, všetko na jednom mieste
 • farebne odlíšené stavy dávajú vizuálny prehľad obchodníkovi alebo riaditeľovi o aktivitách
 • korešpondencia, ponukovanie, záznamy udalosti zaznamenávané k obchodnému prípadu

Udalosti

 • umožňujú naplánovanie telefónneho hovoru, stretnutia alebo nezabudnút pripraviť ponuku pre zákazníka
 • poslanie udalosti do vášho kalendára alebo kalendára spolupracovníka
 • prehľadné zobrazenie udalosti, rozlišovanie stavu po termíne, aktuálna alebo budúca udalosť

História

 • prezeranie aktivít v období podľa zamestnancov alebo podľa typu záznamu ( nové firmy, poslané ponuky, realizované telefonické hovory atd. )
 • fullttextové vyhľadávanie v komunikácii a udalostiach podľa jednoduchej frázy

Môj profil

Too much can confuse you...
Uploaded image

Vlado Leško

Softvérový špecialista
webové aplikácie

Kontaktný formulár